Novosti

Fotografije glasova

U okviru izabranih dela Zorana Bognara objavljena je i knjiga kritičko-esejističkih tekstova “Fotografije glasova I i II”… Toliko smo puta bili svedoci kako smo procesom iščitavanja i proučavanja knjiga starije ili novije književnosti, filozofije, antropologije ili psihologije dolazili do neizbežnog zaključka da je svaki pisac, ipak, samosvojan glas i da tek, udružen, sa ostalim glasovima čini jedan volšeban hor uzvišenih misli. Upravo zbog toga ovu knjigu trebalo bi posmatrati kao jednog od mogućih „porodičnih albuma” fotografija introvertnih i ekstravertnih glasova određenog vremena koji, naravno, sadrži i „elaborirane negative” osnovnih postulata, inicijacija i atmosfera pod kojima su se pojavili/rodili. Još je Leon Bloa svojevremeno govorio da su svi pisci samo odlomci ili reči ili slova jedne čudesne knjige i da je ta beskrajna knjiga jedina stvar koja postoji na ovom svetu; ona je sam svet. Tako i ova knjiga ima za cilj da pokaže da se introvertni i ekstravertni glasovi mogu shvatiti samo onda kada su sagledani kao celina…

Poštovaoci dela Zorana Bognara (sa rezidencijalnom adresom u Srbiji) mogu naručiti knjigu ”Fotografije glasova I i II” po ceni od 750 dinara + ptt troškovi na e mail adresu bognar @eunet.rs

Top